Categories
ሥነዉሳኔኛ (About Politics)

ሠላም ሻጭነት እና ሠላም ገዢነት፤ ያልተዳፈነው አምባግነናአዊ ጎዳና በኢትዮጵያ ዳግ-ነብስ ሢዘራ

ሰላም እየተሸጠ እና እየተገዛ ሙሰኛነት በኢትዮጵያ እንዴት እንደቀጠለ፨